NI o vojenské převaze USA: bez paniky, ale ztrácíme ji!

Mezitím co Německo a Japonsko zůstávají „poslušnými“ spojenci USA, tak Rusko a Čína ukazují odhodlání při obhajobě svých zájmů. A snížení vojenské nadřazenosti Spojených států je logickým pokračováním normalizace mezinárodních vztahů.

Skutečnost, že USA ztrácí nadvládu nad ostatními státy z vojenského, ekonomického a politického hlediska, je proces „normalizace“ rovnováhy mezinárodních sil, a americká politická elita se s tím bude muset smířit, píše Robert Farley z Patterson School of Diplomacy and International Commerce, ve svém článku pro The National Interest.

Tento materiál byl reakcí Farleye na příspěvek generála vzdušných sil USA Franka Gorani, který řekl, že vzdušná převaha amerických ozbrojených sil nad Ruskem a Čínou mizí. Autor obecně konstatuje, že mezinárodní postavení Spojených států je stále slabší.

Farley argumentuje, že Spojené státy se nemohou smířit se ztrátou vlády nad světem kvůli tomu, co se stalo očividným, že koncepce Pax Americana, díky které měl Washington určovat osud světa v poválečném období, selhal.

„Na počátku 90-tých let USA dosáhly úrovně vojenské a politické převahy, kterou historie státních systémů zažila pouze zřídka. Tato převaha byla postavena díky dlouhodobé hospodářské stability a růstu, který se ve vyspělých ekonomikách vyskytuje pouze zřídka. Velmi výhodná geografická poloha zdůraznila tuto výhodu“, píše autor.

Ve stejné době, říká Farley, v USA existovaly rozpory mezi konzervativci, kteří chápali, že období americké nadvlády skončí, a neo-konzervativci, kteří se s touto skutečností nemohli smířit.

Kromě toho, pokračuje autor, bylo nutné přesvědčit Čínu a Indii, které prokázaly takové ukazatele ekonomického růstu, který předstihly analogické ukazatele USA, „aby se chovaly správně“, nebo vyvinout prostředky pro zachování vojenské převahy nad každou z těchto zemí.

Dalším cílem Američanů, podle Farleye, bylo zajištění opatření „proti oživení tradičních vojenských sil v Euroasii, včetně Německa, Ruska a Japonska“.

„Překvapivě se některé z těchto věcí povedly. Německo a Japonsko zůstávají relativně poslušnými a neškodnými. Ale Rusko se snaží udržet kontrolu nad svými příhraničními oblastmi“, píše autor.

„Převaha Spojených států nad Čínou, Ruskem a dalšími z 90-tých let se ukázala pomíjivou a její snižující se rozdíl je výsledkem návratu k více „normální“ rovnováze mezinárodních sil“, shrnuje Farley.

Komentáře

komentářů

aircraft-1-1543309-639x377
TOPlist