Do přístavu Vladivostok se bude investovat 60 miliard rublů

Dnes vstoupil v platnost zákon o Svobodném přístavu Vladivostok. Předpokládá administrativní a daňové preference. Potenciální investice se vyčísují do desítek miliard rublů.

„Ministerstvem byl připraven návrh zákona pro rozvoj Dálného východu. Od tohoto týdne se začne veřejně diskutovat. Dokument bude zveřejněn na webových stránkách, kde se umísťují všechny návrhy zákonů. Pokud jde o odkrývání toho potenciálu, který máme, pokud jde o rozvoj Dálného východu – je to správné a dobré“, řekl Ministr RUské Federace pro rozvoj Dálného Východu Alexandr Galuška.

Práce nad návrhem zákona pokračuje, existuje už řada doplňujících podkladů. „Zejména se uzavírá procedura veřejné diskuse a dohod, doplňků a změn zákona o Svobodném přístavu Vladivostoku, které jsou spojeny s možností práce mezinárodních klinik na území svobodného přístavu“, vysvětlil Galuška.

Zákon o Svobodném přístavu Vladivostok vstupuje v platnost dne 12. října a předjímá balíčku administrativních a daňových výhod pro obyvatele přístavu. Kromě toho, režim svobodného přístavu působí v 15 obcích Přímoří.

Prezident Vladimir Putin navrhl rozšířit režim svobodného přístavu na další „uzlové přístavy“ Dálného Východu, a nařídil vládě, aby zvážila otázku o poskytnutí statusu svobodného dalším mořským přístavům do 1. února 2016.

„Nyní je potenciálními rezidenty přístavu (Vladivostok) předloženo sedm investičních projektů. S potenciálními investory už posuzujeme konkrétní projekty. Objem oznámených investic překračuje 60 miliard rublů“, vysvětlil Galuška.

Podle jeho slov, zvláštní opatření pro kontrolu a zastupování zájmů u soudu snížuje rizika podnikání a poskytovat dodatečnou ochranu rezidentům přístavu Vladivostok. „První z nich je to, že kontoly se mohou uskutečňovat pouze se souhlasem Ministerstva pro rozvoj Dálného Východu“, – řekl ministr.

A v případě, že u rezidenta vznikne právní spor s úřady, tak právní kroky na obranu jeho zájmů může podat spravovaná společnost. „To je korporace pro rozvoj Dálného Východu. Je zřízena vládou a 100% akcií vlastní vláda. Tím se výrazně snižuje potenciální rizikoa podnikání v rámci svobodného přístavu“, řekl Galuška.

Celkem je na Dálném Východě devět prioritních teritorií rozvoje, bylo předloženo 53 žádostí ze strany investorů na projekty v hodnotě 225 miliard rublů. „Na Dálném východě je už 46 investičních projektů oznámeno potenciálními investory jako pretendující na cílenou adresnou podporu v podobě dotace“, uzavřel ministr.

Photo by Sistak

Komentáře

komentářů

Photo by SistakPhoto by Sistak
TOPlist