8 hlavních ekonomických tezí Vladimira Putina na fóru Rusko zve!

Prezident Ruska odpověděl na otázky o vrcholu krize, optimální ceně za ropu, důsledcích plovoucího kurzu rublu, a také o dalším zmrazení penzijních úspor.

Vrchol krize dostižen

„Už jsem řekl, že pokud jsme už vrchol krize neprošli, tak jsme jej dosáhli, řeknu to asi tak. Někteří kolegové se domnívají, že vrchol krize je za námi, a všechny naše plány pro nadcházející léta jsou promyšleny, samozřejmě nejen že pouze projdeme tuto cestu a vyjdeme z deprese jednotlivých odvětví nebo ekonomiky, ale že obnovíme pozitivní dynamiku obecně. Já prostě nepochybuji, že to tak bude, a všechny naše prognózy, a jsou dostatečně hluboké a profesionální, mluví přesně o tom.“

O ceně ropy

„Budeme to dělat na realistickém základu, velmi realistických, velmi skromných prognózách cen za uhlovodíky, energie, ropu, plyn – vycházejíce z 50 USD za barel. To nám umožní soustředit více zdrojů na řešení primárního cíle, který je před námi stojí už dlouhou dobu, a který v je v těchto podmínkách, jak se říká, lehčí řešit než v podmínkách vysokých cen za náš tradiční export. A ten úkol je – strukturální změny v naší ekonomice – na tom budeme stavět všechny naše akce.“

Důsledky plovoucího kurzu rublu

„S ohledem na zavedení plovoucího směnného kurzu, jsou zde samozřejmě i mínusy pro některé subjekty ekonomické činnosti, nevýhody i pro občany Ruska, pro jednotlivce, tím mám na mysli vliv na ceny, a přiměřeně i na inflaci; to znamená, že to má i pro ekonomiku i pro občany určité důsledky negativního charakteru. Přesto obecně pro zemi, pro její ekonomiku, a tedy v konečném důsledku pro občany Ruské federace se tento krok ukázal být správným a aktuálním.“

O omezení pohybu kapitálu

„V letech 2008-2009 jsme to nedělali. Věřili jsme tehdy, že ruská ekonomika není připravena k takovým krokům, k tak tvrdým opatřením. Tehdy jsme spotřebovali opravdu velké množství rezerv na podporu kurzu rublu a zachránili jsme tehdy stabilitu v celé ekonomice. Ale ani tehdy jsme nepřijali rozhodnutí o omezení pohybu kapitálu, ani teď jsme to neudělali, neplánujeme kroky tohoto typu.

Domnívám se, že právě proto, že jsme ukázali všem našim partnerům a investorům, i těm, kdo pracují a vložili kapitál do ruské ekonomiky, že to nebudeme dělat, – myslím, že to je také jeden z důvodů, že se u nás poprvé od druhého kvartálu roku 2010, v tomto roce, ve třetím čtvrtletí projevil přímo příliv investic. Chci ještě jednou říci, žádná omezení týkající se pohybu kapitálu neplánujeme.“

Inflace

„V. Putin: (…) Je jasné, že pro rozvinuté ekonomiky se jeví parametr inflace 2, 3, 4 procenta je optimální. Samozřejmě se o to budeme snažit. Jak rychle se dostaneme k těmto parametrům je dnes těžké říci. V roce 2017-2018, ano?

Elvira Nabiullina (šéfka centrální banky – pozn. redakce): K roku 2017.

Vladimir Putin: V roce 2017 očekáváme někde kolem 5-6, kolik si vsadíte?

Elvira Nabiullina: Čtyři.

Vladimir Putin: Dokonce čtyři předpokládají. Dej bůh zdraví centrální bance. Ale chápete o co jde? Podstata je v tom, že čím může centrální banka regulovat: objemem peněžních zásob – a ovlivňovat kurz národní měny. A pokud budeme analyzovat, já jsem se teď díval na svodky než jsem k vám přišel, kolik emitovala centrální banka, a jaký byl objem peněz v ekonomice u nás, a jaká byla inflace v tomto roce, a pokud mně paměť neklame, nejméně peněz ze všeho pustila centrální banka do ekonomiky, a inflace je větší.“

Diverzifikace ekonomiky

„.. měli jsme věnovat větší pozornost i dalším faktorům, z nichž hlavní, ale je to zásadní věc – je diverzifikace ekonomiky, větší nezávislost na energetických zdrojích i na článcích našeho takzvaného tradičního exportu, rozbyrokratizování ekonomiky, vytvoření spolehlivých podmínek pro investory a zajištění řádného fungování soudního systému a správních struktur. Nad tím vším pracujeme. Ale to jsou otázky, které nelze vyřešit za rok nebo dva, nebo dokonce možná ani za pět, ale my víme co dělat, a půjdeme touto cestou.“

Pro odliv kapitálu

„Společně s tím chci upozornit na to, že odliv kapitálu, jestli mluvit o naší zemi, je pozorován od druhého čtvrtletí roku 2010 a ve třetím čtvrtletí tohoto roku pozorujeme příliv, absolutní příliv kapitálu. Myslím, že kolegové už o tom zde pravděpodobně mluvili. Pokud je to tak, tak to vypovídá o tom, že trh citlivě reaguje na to, co se děje v naší zemi a v naší ekonomice.“

O spolupráci s Němci

(odpověď na otázku zástupce společnosti Siemens)

„Při realizace takových rozsáhlých projektů, jako je například vysokorychlostní železniční doprava, v tomto případě Moskva – Kazaň a další, je to otázka ekonomických parametrů, nákladů, včetně nákladů na úvěry. To už není otázka na naší vládu, ale na vaší. Pokud bude účastníkům takových projektů omezen přístup k evropskému financování, pak už nám mnoho variant nezbývá. V tomto případě může být rozhodující návrh čínských partnerů podílet se na financování. To zaprvé.

Za druhé, samozřejmě, cena. Pokud se na všem dohodneme, rádi uvidíme vaší společnost mezi těmi, kdo realizují projekty podobného typu.“

Komentáře

komentářů

Rusko zve!
TOPlist